Ruby : object.methods

Perintah sakti ini sangat bermanfaat untuk membantu kita bekerja dengan object yang tidak dikenal, seperti object-object yang dihasilkan oleh library yang bertebaran di internet, misalnya Friendly.


obj = Class.new
puts obj.methods


Perintah .methods akan menghasilkan daftar method yang tersedia dalam satu object.

0 Comments:

Post a Comment